USFlag-Icon-2x Một trang web chính thức của Visa Thế Giới 24h Điều bạn cần biết

Yêu cầu về kinh nghiệm làm việc cho chương trình Canadian Experience Class

Ngày đăng: October 14, 2021

Chương trình Canadian Experience Class (CEC) là dành cho những người có kinh nghiệm làm việc tại Canada.

Để đáp ứng yêu cầu kinh nghiệm làm việc, bạn cần phải làm việc toàn thời gian ít nhất một năm tại Canada trong một nghề nghiệp có tay nghề cao. Kinh nghiệm làm việc này có thể đã được hoàn thành bất cứ lúc nào trong vòng ba năm trước khi bạn nộp đơn xin thường trú nhân thông qua CEC. Công việc tự kinh doanh và công việc bạn đã làm khi học tập tại Canada không được tính.

Đối với CEC, bạn cũng phải chứng minh trình độ ngôn ngữ tối thiểu, trong số các tiêu chí đủ điều kiện khác. Đáp ứng hoặc vượt qua Điểm chuẩn ngôn ngữ Canada (CLB) là 5 (“trung cấp ban đầu”) cho các công việc NOC B hoặc CLB 7 (“đủ trình độ trung cấp”), cho các công việc NOC cấp độ kỹ năng 0 hoặc A.

Một năm (hoặc 12 tháng) kinh nghiệm làm việc được định nghĩa là ít nhất 1.560 giờ làm việc có tay nghề cao tại Canada. 1.560 giờ có thể kiếm được thông qua công việc toàn thời gian và / hoặc bán thời gian.

Người nộp đơn có thể ở lại Canada trong suốt quá trình nộp đơn. Tuy nhiên, Canadian Experience Class (CEC) cũng dành cho những cá nhân không còn ở Canada, với điều kiện là họ nộp đơn đăng ký trong vòng ba năm kể từ khi rời khỏi công việc tại Canada.

Các yêu cầu của Canadian Experience Class (CEC) dựa trên mô hình đạt hoặc không đạt. Nếu các yêu cầu tối thiểu được đáp ứng, ứng viên đủ điều kiện tham gia nhóm Express Entry.

Đánh giá post

Đã xem xét / cập nhật lần cuối: October 14, 2021