USFlag-Icon-2x Một trang web chính thức của Visa Thế Giới 24h Điều bạn cần biết

Yêu cầu kinh nghiệm làm việc đối với Chương trình (FSWP)

Ngày đăng: October 13, 2021

Để đáp ứng các tiêu chí cơ bản về tính đủ điều kiện cho Chương trình Công nhân lành nghề Liên bang (FSWP), bạn cần đáp ứng các yêu cầu về kinh nghiệm làm việc, trình độ ngôn ngữ và trình độ học vấn.

Tối thiểu, bạn cần có ít nhất một năm kinh nghiệm làm việc có kỹ năng trong vòng 10 năm trở lại đây. Kinh nghiệm làm việc bạn sử dụng để đủ điều kiện tham gia chương trình, kinh nghiệm làm việc trước đây của bạn phải phù hợp với nghề nghiệp chính của bạn trong đơn xin nhập cư của bạn.

Khi bạn đã đáp ứng các yêu cầu tối thiểu về tính đủ điều kiện, IRCC sẽ đánh giá đơn đăng ký của bạn trên một hệ thống điểm dành riêng cho chương trình. Bạn cần phải đạt ít nhất 67/100 điểm để vượt qua. Ít nhất 15 điểm trong số này đến từ kinh nghiệm làm việc.

Để được cộng điểm cho kinh nghiệm làm việc của bạn, bạn cần phải có một công việc toàn thời gian trong một nghề có kỹ năng ít nhất một năm. Một lần nữa, nó phải thêm tổng cộng 1.560 giờ. Công việc bán thời gian được tính miễn là nó cộng đủ số giờ tối thiểu trong vòng 10 năm trước khi bạn nộp đơn.

Kinh nghiệm làm việc của bạn sẽ được tính nếu nó ở Canada hoặc ở nước ngoài, hoàn thành trong khi bạn đang học hoặc khi đang tự kinh doanh bên ngoài Canada. Tự kinh doanh ở Canada không được tính.

Để có đủ 15 điểm, bạn cần có ít nhất sáu năm kinh nghiệm làm việc đủ điều kiện. Chỉ có một năm kinh nghiệm làm việc bạn sẽ nhận được chín điểm. Hai đến ba năm là đủ cho 11 điểm, và bốn đến năm năm tương đương với 13 điểm.

Kinh nghiệm Tối đa 15 điểm
1 năm 9
2-3 năm 11
4-5 năm 13
6 năm trở lên 15

Bạn cũng có thể nhận được thêm 10 điểm cho “khả năng thích ứng” nếu bạn có ít nhất một năm kinh nghiệm làm việc toàn thời gian, có kỹ năng ở Canada.

Đánh giá post

Đã xem xét / cập nhật lần cuối: October 13, 2021