USFlag-Icon-2x Một trang web chính thức của Visa Thế Giới 24h Điều bạn cần biết

Yêu cầu kinh nghiệm làm việc cho chương trình Federal Skilled Trades

Ngày đăng: October 14, 2021

Các Federal Skilled Trades Program (FSTP) là dành cho công nhân lành nghề.

Để đáp ứng yêu cầu kinh nghiệm làm việc, bạn cần có ít nhất hai năm kinh nghiệm làm việc toàn thời gian trong lĩnh vực thương mại có tay nghề cao trong vòng năm năm trước khi nộp đơn. Số kinh nghiệm làm việc bán thời gian tương đương cũng đủ điều kiện, miễn là được trả lương.

Bạn cũng cần phải đáp ứng các yêu cầu công việc đối với thương mại có tay nghề cao trong đơn đăng ký của bạn như được quy định trong NOC, ngoại trừ việc cần có chứng chỉ năng lực. Ngoài ra, bạn cần có lời mời làm việc toàn thời gian hợp lệ trong ít nhất một năm hoặc giấy chứng nhận đủ tiêu chuẩn trong lĩnh vực thương mại có tay nghề cao do chính quyền cấp tỉnh, vùng lãnh thổ hoặc liên bang của Canada cấp.

Ngoài kinh nghiệm làm việc, các ứng viên FSTP còn phải đáp ứng trình độ thông thạo ngôn ngữ tối thiểu. Cung cấp bằng chứng về trình độ ngôn ngữ cơ bản từ một tổ chức kiểm tra ngôn ngữ được chỉ định, chứng minh rằng người nộp đơn đáp ứng ngưỡng tối thiểu do IRCC đặt ra – Điểm chuẩn cấp độ Canada (CLB) 5 cho nói và nghe, CLB 4 cho đọc và viết.

Giấy chứng nhận trình độ chứng minh rằng một công dân nước ngoài đủ điều kiện để làm việc trong một nghề thương mại có tay nghề cao ở Canada. Với giấy chứng nhận trình độ chuyên môn, người nộp đơn chứng minh họ đã vượt qua kỳ thi cấp chứng chỉ hoặc đáp ứng tất cả các yêu cầu để hành nghề thương mại tại một tỉnh hoặc vùng lãnh thổ cụ thể.

Đánh giá post

Đã xem xét / cập nhật lần cuối: October 14, 2021