USFlag-Icon-2x Một trang web chính thức của Visa Thế Giới 24h Điều bạn cần biết

Visa du học

Hoa Kỳ hoan nghênh các công dân nước ngoài đến Hoa Kỳ để học tập. Trước khi xin Thị thực, tất cả đương đơn xin Thị thực cần được sự đồng ý và chấp thuận từ trường học hoặc chương trình của họ. Sau khi đồng ý, tổ chức giáo dục sẽ cung cấp cho mỗi đương đơn giấy tờ chấp thuận cần thiết để gửi đi khi xin Thị thực học sinh.

Đã xem xét / cập nhật lần cuối: July 2, 2021

Thông tin du học các nước

  • Du học Mỹ

  • Du học Úc

  • Du học Canada

  • Du học New Zealands

  • Du học các nước Châu Âu