USFlag-Icon-2x Một trang web chính thức của Visa Thế Giới 24h

Sứ mệnh và Giá trị cốt lõi

Chúng tôi quản lý hệ thống nhập cư hợp pháp của quốc gia. Tìm hiểu thêm về giá trị cốt lõi của chúng tôi và con người của chúng tôi.

Tầm nhìn – Sứ Mệnh

Với mục tiêu là đồng hành cùng khách hàng để có cuộc sống ổn định, phát triển và định cư tại các nước, Visa Thế Giới 24h đã vạch ra sứ mệnh cao trong việc tư vấn về định cư hàng đầu Việt Nam. Mang lại năng lực vượt trội và tương lai cho các bạn trẻ Việt.

Giá Trị Cốt Lõi

  • Uy tín: Chúng tôi hiểu rằng, uy tín của Visa Thế Giới 24h phải được đặt lên hàng đầu trong mọi chiến lược phát triển. Bảo vệ chữ tín là trách nhiệm được mọi thành viên, lãnh đạo và nhân viên của công ty chúng tôi.
  • Hợp sức: Chúng tôi luôn tôn trọng sự hợp tác, coi trọng các thành viên, bạn đường, lấy uy tín làm nền tảng và tuân thủ nghiêm ngặt những gì đã thỏa thuận.
  • Sáng tạo: Visa Thế Giới 24h không ngừng sáng tạo, sáng tạo và sáng tạo để cống hiến cho khách hàng, xã hội và cho nền giáo dục Việt Nam những giá trị vượt trội, khác biệt. Chúng tôi luôn học tập, cải tiến, ứng dụng khoa học công nghệ mới để nâng cao chất lượng sản phẩm và dịch vụ
  • Tận tâm: Với khách hàng, tận tậm với công việc. Khi khách hàng chưa hiểu rõ chương trình thì không khuyến khích ký kết hợp đồng để trục lợi. Chúng tôi luôn muốn hỗ trợ khách hàng đạt được mục tiêu.
Chung tay góp sức cùng ngành Giáo dục hướng tới mục tiêu vì sự phát triển của nền giáo dục Việt Nam

Chung tay góp sức cùng ngành Giáo dục hướng tới mục tiêu vì sự phát triển của nền giáo dục Việt Nam

Cam Kết về Uy Tín

  • Tôn trọng con người
  • Những chuẩn mực về đạo đức
  • Nâng cao sự hài lòng của khách hàng
  • Tôn trọng sự khác biệt về văn hóa, quốc tịch, giới tính, vùng miền
  • Hỗ trợ khách hàng mọi lúc, mọi nơi.

Lợi ích và sự thành công của khách hàng là sự lựa chọn hàng đầu của tập thể nhân viên công ty.

Đã xem xét / cập nhật lần cuối: July 6, 2021