USFlag-Icon-2x Một trang web chính thức của Visa Thế Giới 24h Điều bạn cần biết

USCIS Giảm bớt các hạn chế của du khách đã được tiêm chủng đầy đủ

Ngày đăng: June 29, 2021

Ngày phát hành: 

Do hướng dẫn cập nhật từ CDC , USCIS đã cập nhật quy định mới cho du khách. Những người được tiêm chủng đầy đủ không còn phải đeo khẩu trang. Cá nhân chưa được tiêm chủng đầy đủ từ hai tuổi trở lên vẫn phải đeo khẩu trang.

Để được coi là đã được tiêm chủng đầy đủ, phải ít nhất hai tuần sau khi tiêm liều thứ hai trong một loạt hai liều hoặc ít nhất hai tuần sau khi nhận một liều vắc-xin một liều.

USCIS đã nới lỏng các yêu cầu khác đối với những người được tiêm chủng đầy đủ không có các triệu chứng COVID-19. Những người đã trở về từ đường hàng không nội địa, đường hàng không quốc tế hoặc tàu du lịch trong 10 ngày qua có thể vào các cơ sở của USCIS nếu họ đã được tiêm phòng đầy đủ. Những cá nhân đã tiếp xúc gần (trong vòng 6 feet trong tổng thời gian 15 phút trở lên) với bất kỳ ai được biết là có COVID-19 trong 14 ngày trước đó cũng có thể vào các cơ sở của USCIS nếu họ đã được tiêm chủng đầy đủ. Nhân viên y tế thường xuyên đeo mặt nạ phòng độc N95 và thiết bị bảo hộ cá nhân thích hợp hoặc thiết bị tương đương khi tiếp xúc với những người dương tính với COVID-19 tiếp tục được miễn báo cáo tiếp xúc gần.

Trong các không gian do DHS kiểm soát, hướng dẫn này thay thế các quy tắc và quy định của tiểu bang, địa phương, bộ lạc hoặc lãnh thổ liên quan đến việc che mặt.

Để biết thêm thông tin, hãy xem Chính sách dành cho khách USCIS của chúng tôi .

Đánh giá post

Đã xem xét / cập nhật lần cuối: June 29, 2021