USFlag-Icon-2x Một trang web chính thức của Visa Thế Giới 24h Điều bạn cần biết

USCIS đạt đến Năm tài chính 2021 Giới hạn H-1B

Ngày đăng: June 29, 2021

Ngày phát hành: 16/02/2021

USCIS đã nhận đủ số lượng đơn yêu cầu cần thiết để đạt được giới hạn 65.000 thị thực H-1B theo quy định của quốc hội và 20.000 thị thực H-1B Miễn cấp bằng nâng cao của Hoa Kỳ, được gọi là giới hạn thạc sĩ, cho năm tài chính (FY) 2021.

Chúng tôi đã hoàn tất việc gửi thông báo không lựa chọn đến tài khoản trực tuyến của người đăng ký. Trạng thái cho các đăng ký được gửi đúng cách cho phân bổ số H-1B cho năm tài chính 2021, nhưng chưa được chọn, giờ sẽ hiển thị:

  • Không được chọn : Không được chọn cho năm tài chính này.

Chúng tôi sẽ tiếp tục chấp nhận và xử lý các kiến ​​nghị được miễn trừ giới hạn. Các đơn yêu cầu được nộp cho công nhân H-1B hiện tại đã được tính trước đó so với giới hạn và những người vẫn giữ nguyên số giới hạn của mình, được miễn giới hạn H-1B cho năm tài chính 2021. Chúng tôi sẽ tiếp tục chấp nhận và xử lý các kiến ​​nghị được gửi đến:

  • Kéo dài thời gian mà một nhân viên H-1B hiện tại có thể ở lại Hoa Kỳ;
  • Thay đổi các điều khoản việc làm cho công nhân H-1B hiện tại;
  • Cho phép công nhân H-1B hiện tại thay đổi chủ lao động; và
  • Cho phép công nhân H-1B hiện tại làm việc đồng thời ở vị trí H-1B thứ hai.

Các doanh nghiệp Hoa Kỳ sử dụng chương trình H-1B để sử dụng lao động nước ngoài trong các ngành nghề chuyên môn. Chúng tôi khuyến khích những người yêu cầu H-1B đăng ký nhận các bản cập nhật về phần giới hạn H-1B trên trang H-1B Cap Season .

Đánh giá post

Đã xem xét / cập nhật lần cuối: June 29, 2021