USFlag-Icon-2x Một trang web chính thức của Visa Thế Giới 24h Điều bạn cần biết

Quebec giới thiệu hệ thống tính điểm nhập cư mới

Ngày đăng: July 17, 2021

Quebec đã đưa ra một hệ thống điểm mới để xếp hạng hồ sơ của các ứng cử viên nhập cư trong nhóm quan tâm của Arrima.

Có tới 1.320 điểm, trong đó 580 điểm cho yếu tố vốn con người và 740 điểm cho các yếu tố liên quan đến nhu cầu thị trường lao động của Quebec.

Các tiêu chí về vốn nhân lực bao gồm khả năng tiếng Pháp, khả năng song ngữ, độ tuổi, kinh nghiệm làm việc và trình độ học vấn.

Các yếu tố thị trường lao động bao gồm kinh nghiệm làm việc trong một lĩnh vực còn thiếu, giáo dục ở Quebec, kinh nghiệm làm việc ở phần còn lại của Canada, và cơ hội việc làm trong và ngoài khu vực Greater Montreal. Tiêu chí cuối cùng này có sức nặng đáng kể vì những lời mời làm việc bên ngoài khu vực đô thị Montreal có thể có giá trị lên đến 380 điểm, trong khi những lời mời làm việc ở Montreal có được 180 điểm.

Đánh giá post

Đã xem xét / cập nhật lần cuối: July 17, 2021