USFlag-Icon-2x Một trang web chính thức của Visa Thế Giới 24h

Thông báo

Trang này liệt kê tất cả các Thông báo & Tin tức Thông báo của Visa24h, có thể tìm kiếm theo chủ đề và ngày tháng. Đối với tài liệu cũ hơn ba năm hoặc không còn mới, hãy xem phần Tin tức lưu trữ của chúng tôi.

Đã xem xét / cập nhật lần cuối: June 28, 2021