USFlag-Icon-2x Một trang web chính thức của Visa Thế Giới 24h Điều bạn cần biết

Đã xem xét / cập nhật lần cuối: August 3, 2021

  • TÌM HIỂU VỀ LUẬT DI TRÚ VÀ QUY TRÌNH ĐỊNH CƯ MỸ

    August 3, 2021

    Luật di trú và quy trình định cư Hoa Kỳ có thể nói là phức tạp, và khá rối rắm khi áp dụng. Các thủ tục và luật di trú Mỹ được xây dựng dựa trên các nguyên tắc sau: đoàn tụ gia đình, tiếp nhận người nhập cư có các kỹ năng mang lại lợi ích cho nền kinh tế Mỹ, bảo vệ người tị nạn,…