USFlag-Icon-2x Một trang web chính thức của Visa Thế Giới 24h

Khách hàng định cư Mỹ

Đã xem xét / cập nhật lần cuối: June 21, 2022

  • Du học sinh nhận thẻ xanh Mỹ thành công  – hồ sơ 2

    June 21, 2022

    Thời điểm Vy tham gia chương trình là vào đầu năm 2020, lúc đó bạn đang là sinh viên năm cuối, trường San Jose City College , chuyên ngành Business Administration/ Finance ở bang California. V là số ít bạn du học sinh nhận được thư mời bảo lãnh thông qua thư mời làm việc ( become a Lawful Permanent Resident).

  • Định cư Mỹ cho du học sinh – hồ sơ 1

    January 14, 2022

    Bạn Phạm H.U đã ở Mỹ đượC 6 năm và quyết định mở hồ sơ khi vẫn còn đang ngồi ở giảng đường đại học. Với thời hạn hoàn thiện hồ sơ dao động từ 12-18 tháng, bạn H.U sau khi tốt nghiệp sẽ trực tiếp đi làm và nộp hồ sơ xin thẻ xanh ngay trong thời gian làm việc.