USFlag-Icon-2x Một trang web chính thức của Visa Thế Giới 24h Điều bạn cần biết

Welcome to Visa Thế Giới 24h

CỔNG THÔNG TIN HỒ SƠ
HI, Visa

Course 1

job offer

Đây là bước đầu tiên của tiến chính hồ sơ. Bước này là bước xác định doanh nghiệp bảo lãnh của bạn là ai, nếu bạn nhận được Job offer tức là bạn có doanh nghiệp đồng ý bảo lãnh và thực hiện hồ sơ

ngày thực hiện hồ sơ

26 May, 2021
đang thực hiện

Course 2

LABOR CERTIFICATION

Đây là bước thứ 2 trong tiến trình hồ sơ. Sau khi có được Job offer từ nhà bảo lãnh, hồ sơ sẽ được nộp cho sở lao động Mỹ để lấy quyền làm việc vĩnh viễn tại Hoa Kỳ

NGÀY THỰC HIỆN HỒ SƠ

Đang chờ cập nhật
Đang chờ

Course 3

NỘP HỒ SƠ BẢO LÃNH

Đây là bước thứ 3 của hồ sơ. Sau khi nhận được labor certification của sở lao động Mỹ, Doanh nghiệp sẽ tiến hành nộp hồ sơ bảo lãnh cho du học sinh lấy thẻ xanh định cư Mỹ.

NGÀY BẮT ĐẦU NỘP HỒ SƠ

Chờ cập nhật
Đang chờ

Course 4

NỘP HỒ SƠ CHUYỂN ĐỔI THẺ XANH

Đây là bước thứ 4 của hồ sơ. Sau khi hồ sơ bảo lãnh được chấp thuận, Doanh nghiệp bảo lãnh sẽ nộp đơn chuyển đổi thẻ xanh và nộp đơn lấy Work permit cho du học sinh làm việc tại Mỹ

NGÀY BẮT ĐẦU NỘP HỒ SƠ

Đang chờ cập nhật
Đang chờ

Course 5

WORK PERMIT

Đây là bước thứ 5 của hồ sơ. Du học sinh sẽ được sở di trú Mỹ cấp Work permit đi làm cho doanh nghiệp bảo lãnh

NGÀY BẮT ĐẦU NỘP HỒ SƠ

Đang chờ cập nhật
Đang chờ

Course 6

NHẬN THẺ XANH

Đây là bước cuối cùng của hồ sơ, Du học sinh Mỹ được cấp thẻ xanh vĩnh viễn định cư Hoa Kỳ.

NGÀY BẮT ĐẦU NỘP HỒ SƠ

Đang chờ cập nhật
Đang chờ

Cổng thông tin "Visa Thế Giới 24h"

welcome