USFlag-Icon-2x Một trang web chính thức của Visa Thế Giới 24h Điều bạn cần biết

Welcome to Visa Thế Giới 24h

THÔNG TIN HỢP ĐỒNG
HI, LONG NGUYEN

More VISA THẾ GIỚI 24H

HỢP ĐỒNG TƯ VẤN QUẢN LÝ HỒ SƠ ĐỊNH CƯ MỸ CHO
DU HỌC SINH

khách hàng

thông tin khách hàng

Đại Diện: Thông tin người đại diện

How to build a successful email newsletter

5 lessons - 4:11 hours
View Course

công ty

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ QUỐC TẾ VIỆT THẾ GIỚI

Tổng Giám Đốc: NGUYỄN THỊ TÚ TRINH

How to use online reviews to boost your business

5 lessons - 4:11 hours
View Course

hiệu lực hợp đồng

Hôm nay, ngày 31 tháng 07 năm 2021, tại tòa nhà Viettel, số 285 Cách Mạng Tháng 8 ,Phường 12, Quận 10, Tp Hồ Chí Minh. Chúng tôi gồm:

BÊN A


BÊN B

THOẢ THUẬN HỢP ĐỒNG

Xét rằng khách hàng có mong muốn, tự nguyện và đồng ý sử dụng dịch vụ của Bên B trong việc chuẩn bị và quản lý hồ sơ, hai bên đã trao đổi và thống nhất thoả thuận để xác lập và giao kết Hợp đồng dịch vụ quản lý hồ sơ với các điều khoản và điều kiện như sau:

Play Video

ĐIỀU KHOẢN HỢP ĐỒNG QUẢN LÝ HỒ SƠ

Bên B đồng ý cung cấp dịch vụ tư vấn quản lý hồ sơ cho Khách Hàng theo các công việc sau đây:

 • Tư vấn, hỗ trợ, giới thiệu, cung cấp các thông tin cần thiết cho Khách Hàng trong việc chuẩn bị, soạn thảo hồ sơ, liên lạc với cơ quan có thẩm quyền trong quá trình hoàn tất thủ tục hồ sơ.
 • Tư vấn, hướng dẫn Khách Hàng chuẩn bị hồ sơ, các kiến thức liên quan về tiến trình xử lý hồ sơ, các giai đoạn trong tiến trình xử lý hồ sơ, các văn bản, các giấy tờ cần dịch thuật, công chứng theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.
 • Hướng dẫn toàn bộ hồ sơ để Khách Hàng làm việc với cơ quan có thẩm quyền trong suốt thời gian thụ lý hồ sơ.
 • Tư vấn, hướng dẫn, hỗ trợ Khách Hàng có được sự nhất quán trong tất cả thông tin, hồ sơ cần cung cấp cho giới chức, cơ quan của chính phủ Hoa Kỳ.
 • Tư vấn, hướng dẫn, hỗ trợ Khách Hàng đặt lịch khám sức khỏe theo quy định của chính phủ Hoa Kỳ.
 • Tư vấn, giới thiệu, đại diện Khách Hàng các bước chuẩn bị phỏng vấn cấp thị thực, cách thức cung cấp thông tin, tài liệu, bằng chứng và giúp Khách Hàng ổn định tâm lý trước khi phỏng vấn cấp thị thực.

Khách Hàng sẽ thanh toán giá trị hợp đồng dịch vụ tư vấn quản lý hồ sơ cho Bên B tổng số tiền là: 1.320.000.000VNĐ (Bằng chữ : Một tỉ ba trăm hai mươi triệu đồng). Tổng phí dịch vụ được đặt cọc, thanh toán trong 05 đợt :

 

Đợt 1: Đặt cọc 72.000.000 VNĐ (Bằng chữ :Bảy mươi hai triệu đồng) trên tổng giá trị hợp đồng cho Bên B, ngay sau khi Khách Hàng ký hợp đồng này.

 

Đợt 2: Đặt cọc 336.000.000 VNĐ (Bằng chữ : Ba trăm ba mươi sáu triệu đồng) trên tổng giá trị hợp đồng cho Bên B, ngay sau khi Khách Hàng được chấp thuận của nhà tuyển dụng.

 

Đợt 3: Đặt cọc 360.000.000 VNĐ (Bằng chữ : Ba trăm sáu mươi triệu đồng) tổng giá trị hợp đồng khi hồ sơ của khách hàng được sở lao động chấp thuận.

 

Đợt 4: Đặt cọc 360.000.000 VNĐ (Bằng chữ : Ba trăm sáu mươi triệu đồng) tổng giá trị hợp đồng cho Bên B khi hồ sơ được Bộ di trú chấp thuận.

 

Đợt 5: Thanh toán 192.000.000 VNĐ (Bằng chữ :Một trăm chín mươi hai triệu đồng) trên tổng giá trị hợp đồng cho Bên B, ngay sau khi hồ sơ được giới chức chính phủ Hoa Kỳ đồng ý cấp thị thực định cư.

3.1 Khách Hàng sẽ chuyển tiền đặt cọc cho Bên B trong vòng 07 (bảy) ngày làm việc kể từ khi có yêu cầu thanh toán bằng văn bản từ Bên B gửi cho địa chỉ của khách hàng theo qui định tại Hợp đồng này hoặc tới địa chỉ thư điện tử (email) do khách hàng chỉ định.

 

3.2 Khách Hàng sẽ thanh toán phí tư vấn cho Bên B bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản qua tài khoản được chỉ định:

Trong quá trình tư vấn quản lý hồ sơ, nếu hồ sơ Bên A bị Chính Phủ từ chối xử lý hồ sơ ở bất cứ giai đoạn nào và khách hàng không vi phạm điều khoản nào quy định trong điều khoản không hoàn phí (4.2).Chính sách hoàn phí cọc như sau :

Trong trường hợp hồ sơ xin cấp chứng chỉ lao động bị Sở lao động Mỹ từ chối. Bên B sẽ hỗ trợ khách hàng nộp hồ sơ thêm một lần nữa, nếu hồ sơ tiếp tục bị từ chối. Trong trường hợp này nếu khách hàng không đồng ý tiếp tục hồ sơ nữa, Bên B sẽ tiến hành hoàn lại tất cả phí cọc tư vấn hồ sơ mà khách hàng đã đóng sau khi trừ đi chi phí chính phủ theo phụ lục hợp đồng (đính kèm) cho Bên A trong vòng 60 ngày kể từ khi Bên A gửi yêu cầu cho Bên B bằng văn Bản.

 • Cung cấp cho Bên B và cơ quan Chính phủ Việt Nam – chính phủ Hoa Kỳ các thông tin đầy đủ, trung thực, kịp thời và chính xác.
 • Cung cấp các loại giấy tờ, hồ sơ và bằng chứng theo yêu cầu của các cơ quan Chính phủ Việt Nam – Chính phủ Hoa Kỳ và các loại tài liệu mà Bên B yêu cầu, một cách nhanh chóng, kịp thời, đầy đủ và chính xác. Khách Hàng hiểu rõ rằng các giấy tờ, hồ sơ và bằng chứng cung cấp là nhưng thông tin thật và chính xác hoàn toàn.
 • Cung cấp cho Bên B các thông tin nhân thân của bản thân và của các thành viên trong gia đình đi kèm theo luật định: Cung cấp các bản án, phán quyết, quyết định trọng tài, các biểu mẫu kết luận liên quan đến việc phạm tội hoặc không phạm tội hình sự theo quy định của pháp luật hiện hành.
 • Nhanh chóng thông báo cho Bên B các thông tin liên lạc, thư từ và bản sao của tất cả các thông báo, tài liệu, giấy tờ mà các cơ quan chính phủ Hoa Kỳ gởi cho Khách Hàng cũng như các cuộc tiếp xúc giữa giới chức chính phủ Hoa Kỳ với Khách Hàng.
 • Tham dự các cuộc phỏng vấn với cơ quan chính phủ Hoa Kỳ cũng như các cơ quan do chính phủ Hoa Kỳ chỉ định và làm theo hướng dẫn của các cơ quan này.
 • Thông báo ngay cho Bên B các thông tin thay đổi về tình trạng hôn nhân, gia đình, giáo dục, tình trạng nghề nghiệp, kinh doanh cũng như những thay đổi về nơi cư trú, địa chỉ, email, điện thọai và các thông tin liên quan đến việc cấp thị thực – visa.
 • Nhanh chóng thực hiện theo sự tư vấn, hướng dẫn của Bên B khi có yêu cầu, nhằm mục
 • đích hoàn thiện các thủ tục, hồ sơ theo luật định.
 • Thanh toán phí dịch vụ cho Bên B theo qui định tại Điều 3 và Điều 4 của Hợp đồng này.
 • Thanh toán phí chính phủ đúng theo yêu cầu của cơ quan thẩm quyền và theo hướng dẫn của Bên B.
 • Thanh toán chi phí vận chuyển hồ sơ, dịch thuật và công chứng hồ sơ khi được yêu cầu của Bên B.
 • Khách Hàng hiểu rõ, chấp nhận và đồng ý rằng Bên B nỗ lực tư vấn, hướng dẫn, hỗ trợ và quản lý hồ sơ của Khách Hàng nhằm đáp ứng các điều kiện chính phủ Hoa Kỳ, nhưng việc kiểm soát và quyết định cấp hoặc không cấp visa cuối cùng vẫn thuộc thẩm quyền của các cơ quan chính phủ Hoa Kỳ.
 • Khách Hàng hiểu rõ, chấp nhận và đồng ý rằng Bên B sẽ không chịu trách nhiệm về bất cứ thiệt hại trực tiếp, gián tiếp hoặc liên đới nào mà Khách Hàng phải gánh chịu do các cơ quan chính phủ Việt Nam, Giới chức chính phủ Hoa Kỳ từ chối hồ sơ của Khách Hàng.
 • Khách Hàng hiểu rõ, chấp nhận và đồng ý rằng lợi ích tốt nhất của Khách Hàng là vẫn tiếp tục công việc hiện tại của mình và hoàn toàn thành nhiệm vụ trong công việc với tinh thần trách nhiệm cao nhất trước khi hồ sơ hoàn tất.
 • Khách Hàng đồng ý và cam kết giữ bí mật hoàn toàn, không tiết lộ thông tin cho Bên thứ ba biết về các nội dung, điều khoản trong Hợp đồng này. Tất cả những thông tin tư vấn, hướng dẫn, quản lý hồ sơ của Bên B thuộc bí mật kinh doanh của Bên B. Khách Hàng cũng đồng ý và cam kết sẽ hoàn trả Hợp đồng dịch vụ này cùng tất cả các tài liệu, biên lai, hoá đơn, chứng từ và giấy tờ khác có liên quan đã được Bên B cung cấp sau khi hồ sơ của Khách Hàng đã thành công và hoàn tất.
 • Khách Hàng hiểu và đồng ý trong trường hợp đơn phương chấm dứt hợp đồng này, Khách Hàng sẽ không được hoàn phí dịch vụ đã thanh toán và có trách nhiệm thanh toán đầy đủ các khoản phí cho Bên B.

Video 48 Min  + 2 Min read to complete

 • Kiểm tra và đánh giá các tiêu chuẩn, điều kiện của Khách Hàng, tư vấn cho Khách Hàng đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định pháp luật Việt Nam và pháp luật Hoa Kỳ.
 • Tư vấn, hướng dẫn, xem xét, nhận định, đánh giá hồ sơ, việc nộp hồ sơ và các chứng từ yêu cầu, bổ sung hồ sơ cho Khách Hàng.
 • Cung cấp thông tin cần thiết, ý kiến tư vấn và hướng dẫn Khách Hàng từng giai đoạn tiến trình xử lý hồ sơ.
 • Tư vấn, hỗ trợ cho Khách Hàng khi có nhu cầu thay đổi thời gian phỏng vấn, để cấp lại thị thực cho thích hợp khoảng thời gian mà Khách Hàng mong muốn, yêu cầu.
 • Tư vấn, hướng dẫn và đặt lịch khám sức khỏe và chích ngừa cho Khách Hàng theo quy định của pháp luật Hoa Kỳ.
 • Bằng kinh nghiệm tư vấn hướng dẫn, nỗ lực trong phạm vi qui định của pháp luật để giúp hồ sơ của Khách Hàng đạt tỷ lệ thành công cao nhất.
 • Theo dõi tình trạng và quản lý hồ sơ của Khách Hàng cho đến khi hồ sơ của Khách Hàng thành công hoặc cho đến khi các bên thoả thuận chấm dứt hợp đồng trước thời hạn.
 • Tư vấn, hướng dẫn, giới thiệu cho Khách Hàng các nhà cung cấp dịch vụ, đối tác liên quan đến việc thuê nhà, thuê xe ô tô, khóa học quản lý tài chính. Giới thiệu công ty bất động sản để Khách Hàng mua nhà tại Hoa Kỳ. Giới thiệu cho Khách Hàng trung tâm đào tạo ngoại ngữ có uy tín giúp Khách Hàng nâng cao trình độ ngoại ngữ cần thiết cho việc định cư tại Hoa Kỳ.
 • Phối hợp với Khách Hàng giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt thời gian thực hiện hợp đồng.
 • Bảo mật các thông tin liên quan của Khách Hàng trong quá trình thực hiện hợp đồng.
 • Bên B không chịu trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ hợp đồng trong mọi trường hợp Khách Hàng sử dụng các dịch vụ tư vấn quản lý hồ sơ khác cùng loại của tổ chức hay cá nhân không phải của Bên B sau khi ký hợp đồng này.
 • Bên B chịu trách nhiệm hỗ trợ tư vấn quản lý hồ sơ theo nghĩa vụ hợp đồng cho đến khi hồ sơ khách hàng thành công.
 • Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký và chấm dứt khi kết thúc quá trình thụ lý hồ sơ của khách hàng.
 • Bên B và khách hàng có trách nhiệm bảo mật tuyệt đối các thông tin trong hợp đồng này cũng như thông tin mà hai Bên biết được trong quá trình thực hiện hợp đồng bao gồm nhưng không giới hạn bất kỳ thông tin liên quan: Hợp đồng, phụ lục hợp đồng, hoá đơn, chứng từ, phiếu thu, tài liệu hướng dẫn, văn bản giấy hoặc điện tử trao đổi giữa hai Bên có liên quan . Việc tiết lộ thông tin đối với Bên thứ 3 chỉ được thực hiện khi việc cung cấp thông tin này là để thực hiện các mục tiêu của hợp đồng này hoặc khi có văn bản của bên liên quan về việc cung cấp thông tin đó hoặc có văn bản yêu cầu cung cấp thông tin từ cơ quan thẩm quyền.

Trong quá trình thực hiện hợp đồng, nếu có phát sinh các vấn đề liên quan mà các vấn đề đó không được quy định tại các điều khoản của hợp đồng này thì các bên có thể sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế bằng một hoặc các bản phụ lục hợp đồng khác nhưng mọi sửa đổi, bổ sung phải được các bên thoả thuận bằng văn bản và không trái với quy định của pháp luật

Cả hai bên cùng nhau cam kết thực hiện nghiêm chỉnh các điều khoản quy định trong hợp đồng này. Trong quá trình thực hiện hợp đồng, nếu xảy ra tranh chấp, các bên sẽ tự thoả thuận với nhau để giải quyết tranh chấp trên cơ sở hoà giải và thương lượng, tôn trọng quyền và nghĩa vụ hợp pháp của mỗi bên. Trường hợp các bên không tự giải quyết được thì có quyền khởi kiện ra Tòa án có thẩm quyền của nước sở tại để giải quyết theo quy định của pháp luật nước này.

Hợp đồng này được lập thành hai (02) bản có giá trị pháp lý như nhau. Mỗi bên giữ một (01) bản để thực hiện.

 

Cả hai bên đã đọc lại từng điều khoản qui định của Hợp đồng, đã hỏi và đựơc giải thích những điểm chưa rõ, cùng hiểu rõ nội dung và ký tên dưới đây.

KÝ KẾT HỢP ĐỒNG

Cổng thông tin "Visa Thế Giới 24h"

welcome

5

Lessons

4

Videos

All

Skill Level

4:11h

Duration

English

Language

Overview

Lorem ipsum dolor sit amet, conse ctetur ading raesent eu orci faucibus orci male suada semper eget non tellus. ras sed dignissim purus. Mauris varius neque leoeu pelesque justo venenatis etllt. Sed ultricies risus non turpis tempus, nec consectetur nulla suscipit. In commodo urna eu turpis accumsan, et viverra mauris fringilla. Cras interdum malesuada mollis. Nullam eget quam lectus. Morbi sed nulla mi. Sed quis nisl vitae ex accumsan gravida non at orci.

Morbi vel nisl et magna semper posuere nec rhoncus ligula. Donec cursus efficitur metus, et scelerisque ipsum suscipit ultrices. Suspendisse scelerisque sem ac velit convallis sodales. Maecenas vel viverra nisi, non laoreet tellus. Mauris nisl nunc, facilisis et urna nec, vulputate auctor lacus. Vivamus vitae dolor eu velit laoreet vehicula. Vivamus interdum sit amet lacus sed pulvinar.

Completing this course will help you:

Who is the course for?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Praesent eu orci faucibus orci malesuada semper eget non tellus. Cras sed dignissim purus. Mauris varius neque leo, eu pellentesque justo venenatis et. Sed ultricies risus non turpis tempus, nec consectetur nulla suscipit.
Play Video

Learning Path

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Praesent eu orci faucibus orci malesuada semper eget non tellus. Cras sed dignissim purus. Mauris varius neque leo, eu pellentesque justo venenatis et. Sed ultricies risus non turpis tempus, nec  nulla suscipit. In comdo urna eu turpis accumsan, et viverra mauris fringillaCras interdum 

Video 48 Min  + 2 Min read to complete

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Praesent eu orci faucibus orci malesuada semper eget non tellus. Cras sed dignissim purus. Mauris varius neque leo, eu pellentesque justo venenatis et. Sed ultricies risus non turpis tempus, nec  nulla suscipit. In comdo urna eu turpis accumsan, et viverra mauris fringillaCras interdum 

Video 48 Min  + 2 Min read to complete

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Praesent eu orci faucibus orci malesuada semper eget non tellus. Cras sed dignissim purus. Mauris varius neque leo, eu pellentesque justo venenatis et. Sed ultricies risus non turpis tempus, nec  nulla suscipit. In comdo urna eu turpis accumsan, et viverra mauris fringillaCras interdum 

Video 48 Min  + 2 Min read to complete

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Praesent eu orci faucibus orci malesuada semper eget non tellus. Cras sed dignissim purus. Mauris varius neque leo, eu pellentesque justo venenatis et. Sed ultricies risus non turpis tempus, nec  nulla suscipit. In comdo urna eu turpis accumsan, et viverra mauris fringillaCras interdum 

Video 48 Min  + 2 Min read to complete

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Praesent eu orci faucibus orci malesuada semper eget non tellus. Cras sed dignissim purus. Mauris varius neque leo, eu pellentesque justo venenatis et. Sed ultricies risus non turpis tempus, nec  nulla suscipit. In comdo urna eu turpis accumsan, et viverra mauris fringillaCras interdum 

Video 48 Min  + 2 Min read to complete

What people are saying

Are You Ready To Start?

More Courses

You might also be interested in these courses

Course 2

How to build a successful email newsletter

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. aulla sit amet magna sodales, interdum tortor etlert of dictum mauris loean ultricies lectus quis gravida urna interdum quam bibend.

How to build a successful email newsletter

5 lessons - 4:11 hours
View Course

Course 3

How to use online reviews to boost your business

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. aulla sit amet magna sodales, interdum tortor etlert of dictum mauris loean ultricies lectus quis gravida urna interdum quam bibend.

How to use online reviews to boost your business

5 lessons - 4:11 hours
View Course