USFlag-Icon-2x Một trang web chính thức của Visa Thế Giới 24h Điều bạn cần biết

EOIR-29, Thông báo về việc Khiếu nại tới Hội đồng Kháng cáo Di trú từ Quyết định của Viên chức DHS

Sử dụng biểu mẫu này để khiếu nại quyết định của USCIS về Mẫu đơn I-130 hoặc Góa phụ mẫu I-360 (er).

Lưu ý: Luật sư hoặc đại diện được công nhận của một tổ chức được Ủy ban Kháng cáo Di trú công nhận phải nộp thông báo xuất hiện riêng thay mặt cho người khởi kiện (Mẫu EOIR-27) với EOIR-29.

Không sử dụng biểu mẫu này để khiếu nại việc viên chức lãnh sự ở nước ngoài của Bộ Ngoại giao từ chối đơn xin thị thực của bạn (ví dụ: DS-157, DS-230 hoặc DS-260). Để biết thông tin về việc từ chối đơn xin thị thực, vui lòng tham khảo trang web của Bộ Ngoại giao.

Tải xuống biểu mẫu và tài liệu

Biểu mẫu EOIR-29 (PDF, 393,32 KB)

Đã xem xét / cập nhật lần cuối: July 11, 2021