USFlag-Icon-2x Một trang web chính thức của Visa Thế Giới 24h Điều bạn cần biết

Tất cả mẫu Forms

Tìm kiếm tất cả các biểu mẫu USCIS. Nộp biểu mẫu của bạn trực tuyến để có trải nghiệm thuận tiện và an toàn hơn. Đối với các biểu mẫu chỉ có sẵn trên giấy, hãy chọn nút Chi tiết Biểu mẫu để tải xuống biểu mẫu và hướng dẫn. Các biểu mẫu USCIS và tài khoản USCIS trực tuyến luôn miễn phí.

Đã xem xét / cập nhật lần cuối: June 26, 2021