USFlag-Icon-2x Một trang web chính thức của Visa Thế Giới 24h

Định cư Úc

Để nộp đơn xin Thẻ xanh, bạn phải đủ điều kiện theo một trong các loại được liệt kê dưới đây. Sau khi bạn tìm thấy danh mục có thể phù hợp với hoàn cảnh của mình, hãy nhấp vào liên kết được cung cấp để nhận thông tin về các yêu cầu về tính đủ điều kiện, cách đăng ký và liệu các thành viên gia đình của bạn cũng có thể đăng ký cùng với bạn hay không.

 

Đã xem xét / cập nhật lần cuối: July 17, 2021

    • Bảo lãnh gia đình

    • Định cư thông qua đầu tư Úc 188