USFlag-Icon-2x Một trang web chính thức của Visa Thế Giới 24h Điều bạn cần biết

DHS Rút bỏ Quy tắc Sinh trắc học được Đề xuất

Ngày đăng: June 28, 2021

Ngày phát hành 

Bộ An ninh Nội địa đã rút lại một quy tắc được đề xuất sẽ mở rộng các cơ quan chức năng của bộ và các yêu cầu đối với việc thu thập sinh trắc học bằng cách loại bỏ các giới hạn về độ tuổi; yêu cầu gửi sinh trắc học cho mọi người nộp đơn, người bảo lãnh, người bảo trợ, người thụ hưởng hoặc cá nhân khác nộp đơn cho hoặc liên quan đến bất kỳ quyền lợi hoặc yêu cầu nhập cư hoặc nhập tịch trừ khi DHS từ bỏ hoặc miễn yêu cầu sinh trắc học; hệ thống hóa thẩm quyền sử dụng kết quả xét nghiệm ADN; và cho phép sử dụng các loại phương thức sinh trắc học bổ sung.

DHS đã thông báo quyết định rút lại quy tắc được đề xuất, ban đầu được công bố vào ngày 11 tháng 9 năm 2020, trong một thông báo của Cơ quan Đăng ký Liên bang . Việc rút lui phù hợp với Sắc lệnh Hành pháp 14012, Khôi phục niềm tin vào Hệ thống Nhập cư hợp pháp của Chúng tôi và Tăng cường Nỗ lực Hội nhập và Hòa nhập cho Người Mỹ mới , và các ưu tiên bổ sung của chính quyền nhằm giảm bớt các rào cản và gánh nặng quá mức trong hệ thống nhập cư.

DHS sẽ tiếp tục yêu cầu gửi sinh trắc học nếu thích hợp và vẫn cam kết bảo đảm an ninh quốc gia, quản lý danh tính, phòng chống gian lận và tính toàn vẹn của chương trình.

Đánh giá post

Đã xem xét / cập nhật lần cuối: June 28, 2021