USFlag-Icon-2x Một trang web chính thức của Visa Thế Giới 24h Điều bạn cần biết

Công cụ ngừng hoạt động

Ngày đăng: June 28, 2021

gày phát hành 

USCIS sẽ tiến hành bảo trì hệ thống đối với Hệ thống Giao diện Quan hệ Liên hệ (CRIS) vào thứ Ba, ngày 15 tháng 6, lúc 11:50 chiều đến thứ Tư, ngày 16 tháng 6, lúc 3:00 sáng theo giờ miền Đông.

Trong khung thời gian này, người dùng có thể gặp sự cố kỹ thuật với một hoặc nhiều công cụ trực tuyến sau:

  • Kiểm tra trạng thái trường hợp của tôi
  • Yêu cầu điện tử
  • Thay đổi địa chỉ trực tuyến
  • Kiểm tra thời gian xử lý trường hợp
  • Bộ định vị bác sĩ phẫu thuật dân sự
  • Bộ định vị văn phòng
  • Tệp trực tuyến
  • tài khoản trực tuyến myUSCIS

Chúng tôi xin lỗi vì sự bất tiện này có thể gây ra.

Đánh giá post

Đã xem xét / cập nhật lần cuối: June 28, 2021