USFlag-Icon-2x Một trang web chính thức của Visa Thế Giới 24h Điều bạn cần biết

Chương trình định cư cho du học sinh Mỹ (ESP)

Chúng tôi thực hiện chương trình này hơn 10 năm với nhiều hồ sơ thành công, một chương trình giá trị cao nhưng rủi ro cực kì thấp. Nhưng tôi tin chắc rằng hơn 96% du học sinh Mỹ chưa biết đến chương trình định cư Mỹ này.

Đã xem xét / cập nhật lần cuối: October 28, 2021

Thông tin về chương trình

  • Chương trình này là gì

  • Tại sao lại là du học sinh Mỹ

  • Định cư Mỹ dễ dàng

  • Giá trị của chương trình

  • Hồ sơ thành công mới 2021

  • Đăng ký tham gia chương trình