USFlag-Icon-2x Một trang web chính thức của Visa Thế Giới 24h Điều bạn cần biết

Chính phủ Canada đầu tư 100 triệu đô la để hỗ trợ hội nhập cho những người nhập cư

Ngày đăng: October 8, 2021

Ngày 12 tháng 8 năm 2021 — Ottawa— Các dịch vụ định cư là rất quan trọng đối với sự thành công của một người mới đến Canada. Họ giúp những người Canada mới có việc làm, học tiếng Anh hoặc tiếng Pháp, tìm nơi sinh sống và rộng hơn là thành công ở đất nước này. Với đại dịch làm trầm trọng thêm quá trình vốn đã đầy thử thách để bắt đầu một cuộc sống mới ở một vùng đất mới, các dịch vụ định cư chưa bao giờ trở nên quan trọng hơn thế.

Để giúp đảm bảo rằng tất cả những người mới đến đều có thể tiếp cận với sự hỗ trợ mà họ cần, Marco EL Mendicino, Bộ trưởng Bộ Nhập cư, Người tị nạn và Quốc tịch, hôm nay đã công bố khoản đầu tư 100 triệu đô la trong vòng 3 năm tới để cải thiện cách những người mới đến tiếp cận các dịch vụ định cư thông qua quy trình cải tiến cung cấp dịch vụ (SDI).

Bộ Nhập cư, Người tị nạn và Quốc tịch Canada (IRCC) đã khởi động quy trình tài trợ SDI 2020 từ năm 2020 đến năm 2021. Kết quả của quá trình này, 78 dự án đã được chọn. Các dự án này sẽ khám phá cách hòa nhập tốt hơn những người mới đến trong cộng đồng mới của họ và hỗ trợ lĩnh vực định cư khi nó phục hồi sau đại dịch. Ví dụ:

  • Trí tuệ nhân tạo của Đại học Windsor: Phản ứng nhanh tận dụng con đường định cư của người mới đến sẽ kiểm tra xem liệu trí tuệ nhân tạo có thể được sử dụng để phát triển một chiến lược định cư hiệu quả cho người mới đến hay không.
  • Kết nối Canada của Dịch vụ Tư vấn Việc làm và Tư vấn Cộng đồng Có thể tiếp cận: Định hướng Sự tham gia của Người sử dụng lao động trong các Cộng đồng Nhỏ hơn sẽ kiểm tra xem liệu việc kết nối người mới đến với người sử dụng lao động ở các cộng đồng thành thị và nông thôn nhỏ hơn trước khi họ đến có dẫn đến nhiều người mới chọn định cư ở đó hay không.
  • Khuôn khổ Chống áp bức của SUCCESS để Chống lại Phân biệt chủng tộc Có Hệ thống trong Dịch vụ Nhập cư sẽ khám phá các phương pháp tiếp cận dịch vụ được thiết kế với một khuôn khổ chống áp bức.

Trong suốt đại dịch, nhiều dịch vụ định cư đã chuyển sang trực tuyến. Tài trợ của SDI sẽ giúp IRCC xác định các loại dịch vụ mà những người mới đến cần, đồng thời tính đến sự phụ thuộc ngày càng nhiều vào việc cung cấp dịch vụ trực tuyến.

Đánh giá post

Đã xem xét / cập nhật lần cuối: October 8, 2021