USFlag-Icon-2x Một trang web chính thức của Visa Thế Giới 24h Điều bạn cần biết

Canada giảm thời gian nộp đơn Express Entry xuống còn 60 ngày

Ngày đăng: July 1, 2021

Khi bắt đầu xảy ra đại dịch, thời gian mời nộp đơn xin thường trú đã được tăng từ 60 lên 90 ngày để dành cho các ứng viên nhận được lời mời định cư có thời gian để chuẩn bị đơn của họ, đáp ứng thời gian để chuẩn bị những giấy tờ cần thiết trong thời gian khó khăn.

Kể từ ngày 29 tháng 6 năm 2021, Bộ Di trú và tị nạn quốc gia Canada (IRCC) một lần nữa thay đổi lại thời gian nộp hồ sơ định cư  còn 60 ngày dành cho  các ứng viên Express Entry nhận được lời mời. IRCC cho biết việc quay trở lại khung thời gian 60 ngày sẽ cho phép bộ xử lý khối lượng đơn đăng ký cao hơn.

Sẽ vẫn có một số trường hợp đặc biệt cho những người nộp đơn bị ảnh hưởng liên quan đến coronavirus. IRCC cung cấp một danh sách đầy đủ trên trang web của chính phủ . Nói chung, những  trường hợp liên quan đến những người chưa nộp đơn xin nhập cư Canada, những người nộp đơn vẫn đang trong quá trình xử lý,  những người có Giấy xác nhận Thường trú nhân (COPR) và những người khác.

Các ứng viên Express Entry được nhận lời mời trước ngày 29 tháng 6 năm 2021 sẽ vẫn có 90 ngày để nộp đơn xin thường trú. Vì vậy, những người được mời trong đợt rút thăm Express Entry trước đó không bị ảnh hưởng. Biện pháp mới áp dụng cho các ứng viên Express Entry, những người sẽ được mời trong vài tuần tới.

 

 

Đánh giá post

Đã xem xét / cập nhật lần cuối: July 1, 2021