USFlag-Icon-2x Một trang web chính thức của Visa Thế Giới 24h

Bảo lãnh định cư Úc

Luật di trú của Úc cho phép một số người nước ngoài là thành viên gia đình của công dân Úc và thường trú nhân hợp pháp trở thành thường trú nhân hợp pháp (lấy Thẻ xanh) dựa trên các mối quan hệ gia đình cụ thể.

Đã xem xét / cập nhật lần cuối: July 18, 2021

    • Quốc tịch bảo lãnh gia đình

    • Thẻ xanh bảo lãnh gia đình