USFlag-Icon-2x Một trang web chính thức của Visa Thế Giới 24h

Bảo lãnh hôn phu hôn thê Mỹ

Nếu bạn là công dân Hoa Kỳ muốn đưa vị hôn phu người nước ngoài của mình (e) đến Hoa Kỳ để kết hôn, bạn sẽ cần phải nộp Mẫu đơn I-129F, Đơn Yêu cầu Hôn phu Người nước ngoài (e) . Đây là bước đầu tiên để có được thị thực không định cư K-1 cho hôn phu của bạn (e). Thị thực không định cư K-1 còn được gọi là thị thực hôn phu (e).

Để có được thị thực hôn phu (e) K-1, bạn và hôn phu (e) của bạn phải có ý định kết hôn với nhau trong vòng 90 ngày kể từ ngày hôn phu (e) của bạn nhập cảnh vào Hoa Kỳ với tư cách là người không định cư K-1. Cuộc hôn nhân của bạn phải hợp lệ, nghĩa là cả bạn và chồng chưa cưới của bạn (e) đều có ý định thiết thực để thiết lập một cuộc sống chung và cuộc hôn nhân không nhằm mục đích duy nhất là nhận được quyền lợi nhập cư.

Nếu (e) vị hôn phu của bạn kết hôn với bạn trong vòng 90 ngày kể từ ngày được nhận vào Hoa Kỳ với tư cách là người không định cư K-1, người đó có thể nộp đơn xin quy chế thường trú nhân hợp pháp tại Hoa Kỳ (Thẻ xanh).

Đã xem xét / cập nhật lần cuối: June 30, 2021

    Thông tin về bảo lãnh hôn phu / hôn thê (K1)

    • Điều kiện xin thị thực K1

    • Tiến trình hồ sơ bảo lãnh

    • Những đứa con của hôn phu/hôn thê