USFlag-Icon-2x Một trang web chính thức của Visa Thế Giới 24h

Bảo lãnh định cư Mỹ

Luật di trú của Hoa Kỳ cho phép một số người nước ngoài là thành viên gia đình của công dân Hoa Kỳ và thường trú nhân hợp pháp trở thành thường trú nhân hợp pháp (lấy Thẻ xanh) dựa trên các mối quan hệ gia đình cụ thể.

Đã xem xét / cập nhật lần cuối: October 25, 2021

    • Quốc tịch Mỹ bảo lãnh gia đình

    • Thẻ xanh Mỹ bảo lãnh gia đình