USFlag-Icon-2x Một trang web chính thức của Visa Thế Giới 24h

Bảo lãnh định cư Canada

Luật di trú của Canada cho phép một số người nước ngoài là thành viên gia đình của công dân Canada và thường trú nhân hợp pháp trở thành thường trú nhân hợp pháp (lấy Thẻ xanh) dựa trên các mối quan hệ gia đình cụ thể.

Đã xem xét / cập nhật lần cuối: October 25, 2021

    • Quốc tịch Bảo lãnh gia đình

    • Thẻ xanh Bảo lãnh gia đình